Něco o kůži

Plocha kůže dospělého člověka střední výšky je 1,5–2 m².

Kůže je největší lidský orgán. Má tři základní vrstvy:

epidermis: vrchní, viditelná vrstva kůže, která neustále dorůstá: okolo 28 dnů trvá úplná obnova této vrstvy.

derma: (o tloušťce 0,5–4 mm) Tloušťka této vrstvy je okolo 2mm. Dermu tvoří pojivová tkáň, síť kolagenových a elastinových vláken, vlasové váčky, cévy, pigmentové buňky, potní a mazové žlázy. Kolagen je základní stavební bílkovinou dermy.

podkožní tukovou vrstvou:leží dermou. Tvoří ji volná pojivová tkáň vyplněná tukovými plátky.

Kolagen...

Výživu kůže zajišťuje rozvětvená síť krevních a lymfatických cév. Citlivost povrchu kůže k vnějšímu dráždění je dána přítomností velkého množství nervových zakončení v různých vrstvách kůže.

Kůže

Co pro nás kůže dělá

Kůže je důležitý orgán. Nemůžeme bez něj žít:

  1. Chrání tělo - chrání tělo před mechanickým, chemickým a tepelným působením a před slunečním zářením. Také zabraňuje proniknutí bakterií do organizmu.
  2. Reguluje teplotu těla - upravuje tělesnou teplotu.
  3. Umožňuje vnímání smysly - v kůži jsou specializované receptory pro vnímání tepla, chladu, bolesti a hmatových vjemů.
  4. Udržuje zásoby – v podkožní tukové vrstvě je zásobárna energie a živin.
  5. Vylučuje maz a pot – maz a pot chrání kůži před mikroorganismy a zároveň mají slabé dezinfekční účinky. Plně fungující kůže vylučuje 3,5x více toxinů z těla, než ledviny a střeva dohromady.
  6. Absorbuje - kůže absorbuje vodu, vzduch a chemické látky z vnějšího prostředí.